Quyền đi qua không gây hại là một quyền dành riêng cho tàu thuyền nước ngoài tại lãnh hải của một quốc gia ven biển. Điều 17, Công ước Luật biển 1982 quy định:“Với điều kiện phải chấp hành Công ước, tàu thuyền của tất cả các quốc gia, có biển hay không có biển, đều được hưởng quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải”.

>>> Xem thêm: Ứng tuyển cộng tác viên ở đâu? Cần làm những công việc gì? Lương có cao không?

1. Khái niệm về quyền đi qua không gây hại

“Quyền đi qua không gây hại” là một nguyên tắc quan trọng được thể hiện trong Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982 (UNCLOS 1982) và đề cập đến trong Phần II của UNCLOS 1982, từ Điều 17 đến Điều 32. Đây là một phần quan trọng của UNCLOS 1982, quy định về quyền và nghĩa vụ của các quốc gia có bờ biển và các quốc gia không có bờ biển khi đi qua vùng biển của nhau.

Quyền đi qua không gây hại cho phép các tàu và máy bay của tất cả các quốc gia, bao gồm cả những quốc gia không có bờ biển, tự do đi qua vùng biển ngoài biển nội mạch của các quốc gia khác mà không gây hại đến sự an ninh và an toàn của các quốc gia đó. Điều này quan trọng đặc biệt đối với các tuyến thông thương quốc tế và hoạt động của tàu và máy bay thương mại, đảm bảo rằng họ có quyền truy cập các vùng biển quốc tế mà không bị cản trở một cách trái pháp luật.

đi qua không gây hại

2. Nội dung quyền đi qua không gây hại theo UNCLOS 1982

Quyền đi qua không gây hại, như được quy định trong Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc năm 1982 (UNCLOS 1982), là một nguyên tắc quan trọng trong lĩnh vực luật biển quốc tế. Quyền này đảm bảo tự do và an toàn của các tàu và máy bay quốc tế khi đi qua các vùng biển của các quốc gia khác mà không làm gây hại đến an ninh, trật tự, và quyền của quốc gia ven biển. Dưới đây là một phân tích chi tiết về quyền đi qua không gây hại tại UNCLOS 1982:

Cơ sở pháp lý:

Quyền đi qua không gây hại là một phần quan trọng của UNCLOS 1982, một công ước quốc tế về luật biển được ký kết và có hiệu lực từ năm 1994.

UNCLOS 1982 đã xác định rõ quyền và nghĩa vụ của các quốc gia có bờ biển (quốc gia ven biển) và các quốc gia không có bờ biển (quốc gia không có bờ biển) khi đi qua vùng biển của nhau.

Tự do đi qua:

UNCLOS 1982 tạo điều kiện cho tự do đi qua vùng biển ngoài lãnh hải của các quốc gia. Điều này bao gồm tự do qua đi và bay qua không gây hại.

Tất cả các tàu thuyền và máy bay quốc tế có quyền tự do đi qua vùng biển này, và họ không cần xin phép từ quốc gia ven biển trừ khi có các hạn chế được quy định rõ ràng theo UNCLOS 1982.

Hạn chế và điều kiện:

UNCLOS 1982 cho phép các quốc gia ven biển xác định lãnh hải của họ và áp dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ lãnh hải này. Tuy nhiên, các biện pháp này không được quá hạn chế và không được làm trái với quyền đi qua không gây hại.

Các hạn chế có thể bao gồm thiết lập khu vực cấm, quy định về an toàn hàng hải, và giám sát thực hiện luật biển. Tuy nhiên, các hạn chế này phải được áp dụng một cách hợp lý và không được sử dụng để cản trở tự do đi qua.

Hành động gây hại:

UNCLOS 1982 định rõ những hành động của tàu thuyền nước ngoài có thể được coi là gây hại và vi phạm quyền đi qua không gây hại. Những hành động này bao gồm đe dọa bằng vũ lực, luyện tập vũ khí, thu nhập tình báo, phóng các phương tiện bay hoặc quân sự, tuyên truyền gây hại, đánh bắt hải sản, và nhiều hành động khác.

An ninh quốc gia:

UNCLOS 1982 bảo vệ quyền của quốc gia ven biển trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn trong vùng biển của họ. Các quốc gia ven biển có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh và trật tự trong lãnh hải và vùng biển nội mạch của họ.

Xem thêm:  Người biểu diễn là ai? Có quyền gì theo Luật Sở hữu trí tuệ?

Các quy tắc quốc tế:

UNCLOS 1982 đòi hỏi việc thực hiện quyền đi qua không gây hại phải tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của pháp luật quốc tế, đặc biệt là trong Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trong tất cả, quyền đi qua không gây hại tại UNCLOS 1982 là một quyền quan trọng đảm bảo tự do và an toàn của các tàu và máy bay quốc tế khi đi qua vùng biển của các quốc gia khác mà không làm gây hại đến quyền và an ninh của quốc gia ven biển.

>>>Xem thêm: Dịch vụ sang tên sổ đỏ có thể làm tại phòng công chứng không? Làm ở đâu?

nội dung quyền đi qua không gay hại

3. Ngoại lệ theo UNCLOS 1982

Mặc dù UNCLOS 1982 xác định rõ quyền đi qua không gây hại cho tàu và máy bay quốc tế khi đi qua vùng biển của các quốc gia khác, có một số ngoại lệ và hạn chế đối với quyền này. Dưới đây là một số ngoại lệ quan trọng:

Lãnh hải của quốc gia ven biển: Quốc gia ven biển có quyền xác định lãnh hải của họ, và trong lãnh hải này, họ có quyền thiết lập các hạn chế và quy tắc cho việc đi qua của các tàu và máy bay quốc tế. UNCLOS 1982 quy định rằng lãnh hải không thể vượt quá 12 hải lý ngoài cùng từ bờ biển, nhưng nhiều quốc gia có lãnh hải ít hơn 12 hải lý.

Khu vực cấm: Các quốc gia ven biển có quyền thiết lập khu vực cấm trong lãnh hải của họ, nơi tàu và máy bay quốc tế không được phép đi qua. Tuy nhiên, các khu vực cấm này phải được thông báo rõ ràng và được áp dụng một cách hợp lý. Các tàu và máy bay quốc tế không được phép bỏ qua các khu vực cấm này nếu chúng không tuân thủ các quy định đặc biệt của quốc gia ven biển.

Quyền tự vệ: UNCLOS 1982 cho phép các quốc gia ven biển thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn hàng hải. Điều này có thể bao gồm việc kiểm soát và theo dõi các tàu và máy bay quốc tế khi đi qua lãnh hải hoặc vùng biển nội mạch của họ. Tuy nhiên, các biện pháp này phải tuân thủ pháp luật quốc tế và không được sử dụng một cách trái với quyền đi qua không gây hại.

Hải quân và quân đội: Quốc gia ven biển có quyền kiểm soát và theo dõi các tàu và máy bay quân sự của các quốc gia khác khi đi qua lãnh hải và vùng biển nội mạch của họ. UNCLOS 1982 cho phép các quốc gia ven biển thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc phòng và quyền tự vệ.

Sự kiện bất khả kháng: Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng như tai nạn hoặc tình trạng nguy hiểm, các tàu và máy bay quốc tế có quyền dừng lại và tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc cứu trợ, ngay cả khi điều này liên quan đến việc đậu lại ở lãnh hải hoặc vùng biển nội mạch của quốc gia ven biển. UNCLOS 1982 bảo vệ quyền này để đảm bảo tính mạng và an toàn của con người.

Tuân thủ quy tắc quốc tế: Các tàu và máy bay quốc tế khi đi qua vùng biển của các quốc gia khác phải tuân thủ các quy tắc và nguyên tắc của pháp luật quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc và các hiệp ước quốc tế khác. Vi phạm các quy định này có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Những ngoại lệ và hạn chế này được thiết lập để cân nhắc giữa quyền của quốc gia ven biển bảo vệ lãnh hải và quyền tự do đi qua của tàu và máy bay quốc tế. UNCLOS 1982 tạo nên khung pháp lý quốc tế để giải quyết các tranh chấp liên quan đến quyền này một cách công bằng và

>>>Xem thêm: Phòng công chứng nào công chứng thứ 7 chủ nhật? Phí có cao hơn so với công chứng ngày thường không?

4. Đi qua không gây hại theo pháp luật Việt Nam

Còn ở Việt Nam, tại khoản 2 và khoản 3 Điều 23 Luật Biển Việt Nam 2012 thì việc tàu thuyền nước ngoài khi đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam phải tuân thủ theo nguyên tắc sau:

Xem thêm:  Dịch thuật công chứng lấy ngay tại Hà Nội

– Việc đi qua lãnh hải phải thực hiện liên tục và nhanh chóng, trừ khi gặp sự cố hàng hải, sự cố bất khả kháng, gặp nạn hoặc vì mục đích phải cứu giúp người, tàu thuyền hay tàu bay đang gặp nạn.

– Việc đi qua không gây hại trong lãnh hải không được làm phương hại đến hòa bình, quốc phòng, an ninh của Việt Nam, trật tự an toàn trên biển

– Việc đi qua của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải Việt Nam bị coi là gây phương hại đến hòa bình, quốc phòng, an ninh của Việt Nam, trật tự an toàn xã hội nếu tàu thuyền đó tiến hành bất kỳ một hành vi nào sau đây:

+ Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam;

+ Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác; thực hiện các hành vi trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế được quy định trong Hiến chương Liên hợp quốc;

+ Luyện tập hay diễn tập với bất kỳ kiểu, loại vũ khí nào, dưới bất kỳ hình thức nào;

+ Thu thập thông tin gây thiệt hại cho quốc phòng, an ninh của Việt Nam;

+ Tuyên truyền nhằm gây hại đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam;

+ Phóng đi, tiếp nhận hay xếp phương tiện bay lên tàu thuyền;

+ Phóng đi, tiếp nhận hay xếp phương tiện quân sự lên tàu thuyền;

+ Bốc, dỡ hàng hóa, tiền bạc hay đưa người lên xuống tàu thuyền trái với quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế, y tế hoặc xuất nhập cảnh;

+ Cố ý gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường biển;

+ Đánh bắt hải sản trái phép;

+ Nghiên cứu, điều tra, thăm dò trái phép;

+ Làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thông tin liên lạc hoặc của thiết bị hay công trình khác của Việt Nam;

+ Tiến hành hoạt động khác không trực tiếp liên quan đến việc đi qua.

Trên đây là một số các quy định về quyền đi qua không gây hại.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

Có thể bạn muốn xem thêm

>>> Ở đâu có dịch vụ dịch thuật lấy ngay? Lấy ngay là có thể nhận thủ tục trong bao lâu?

>>> Có thể dịch thuật bằng tiếng Pháp không? Dịch vụ dịch thuật đa ngôn ngữ ở đâu?

>>> Giấy tờ nào cần phải công chứng? Dịch vụ công chứng ở văn phòng nào?

>>> Làm di chúc theo pháp luật có cần công chứng không? Văn phòng nào uy tín?

>>>Công chứng văn bản thừa kế di sản

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *