Hồ sơ đảng viên là thủ tục bắt buộc để trở thành một thành viên của Đảng, mỗi cá nhân cần phải tổ chức và trình bày hồ sơ đảng viên đầy đủ, bao gồm một loạt thông tin và tài liệu quan trọng. Vậy theo quy định mới, cần những giấy tờ gì?

>>>Xem thêm: Phí công chứng mới nhất hiện nay là bao nhiêu? Cách tính như thế nào?

1. Hồ sơ xem xét kết nạp đảng

Hồ sơ xem xét kết nạp Đảng là một phần quan trọng trong quá trình tuyển chọn và xem xét các ứng viên muốn trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ sơ này đảm bảo rằng người được kết nạp là những người phù hợp với tư tưởng, mục tiêu và nguyên tắc của Đảng và cam kết đóng góp cho sự phát triển của Đảng và đất nước. Dưới đây là một phân tích chi tiết về các thành phần của hồ sơ xem xét kết nạp Đảng:

Giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng Đảng: Đây là một tài liệu quan trọng chứng minh rằng ứng viên đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng nhận thức Đảng. Điều này đảm bảo rằng họ đã được trang bị kiến thức và nhận thức cần thiết về tư tưởng và lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam.

hồ sơ xem xét kết nạp đảng

Đơn xin vào Đảng: Đây là một phần tài liệu mà ứng viên tự viết để diễn đạt ý muốn và lý do tại sao họ muốn trở thành Đảng viên. Đơn này thường chứa những cam kết cụ thể về việc họ sẽ đóng góp vào sự nghiệp của Đảng và nêu rõ lý do cá nhân họ muốn tham gia Đảng.

Lý lịch cá nhân và các văn bản thẩm tra: Lý lịch cá nhân cung cấp thông tin chi tiết về quá trình học tập, công việc, gia đình và các hoàn cảnh cá nhân khác. Các văn bản thẩm tra thường được thực hiện để kiểm tra thông tin và xác minh tính chất và đạo đức của ứng viên.

Giấy giới thiệu từ Đảng viên chính thức: Điều này thường là một phần quan trọng, vì nó chứng minh rằng ứng viên đã được một Đảng viên chính thức giới thiệu và đánh giá tính cách và phẩm hạnh của họ. Đảng viên chính thức thường đóng vai trò quản lý và hướng dẫn ứng viên trong quá trình dự bị.

Tổng hợp ý kiến nhận xét từ đoàn thể chính trị và chi ủy nơi ứng viên sinh hoạt: Ý kiến nhận xét từ đoàn thể chính trị và chi ủy cơ sở nơi ứng viên sinh hoạt có thể là quan trọng trong việc xem xét động viên ứng viên. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình xem xét là công bằng và dựa trên nhiều góc độ.

>>> Xem thêm: Thủ tục công chứng thùa kế gồm những gì? Khi nào thì Cần đi công chứng?

2. Hồ sơ đảng viên dự bị

Dưới đây là một phân tích chi tiết về các thành phần của hồ sơ Đảng viên dự bị:

Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên của chi bộ và Đảng ủy cơ sở: Đây là một phần quan trọng của hồ sơ, bao gồm ý kiến của cấp lãnh đạo cơ sở về việc ứng viên được kết nạp và đánh giá về phẩm hạnh, đạo đức và cam kết của họ. Ý kiến này thể hiện quyết tâm của cấp ủy cơ sở và đảng viên chính thức đối với ứng viên.

Quyết định kết nạp Đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền: Đây là quyết định chính thức về việc kết nạp ứng viên và thường đi kèm với lệnh phát thẻ Đảng viên dự bị. Quyết định này chứng minh rằng ứng viên đã được xem xét và chấp nhận theo tư cách Đảng viên dự bị.Lý lịch Đảng viên và Phiếu Đảng viên: Lý lịch Đảng viên cung cấp thông tin chi tiết về quá trình học tập, công việc, gia đình và các hoàn cảnh cá nhân khác của ứng viên. Phiếu Đảng viên là một tài liệu mà ứng viên phải điền và cam kết theo nó. Điều này thể hiện cam kết chính trị và đạo đức của họ.

Xem thêm:  Hợp đồng công chứng chỉ điểm chỉ thì có hiệu lực pháp luật hay không?

Báo cáo thẩm định (nếu có) của Đảng ủy bộ phận: Nếu ứng viên đang làm việc tại một bộ phận cụ thể, thì Đảng ủy của bộ phận đó có thể thẩm định phẩm hạnh và cam kết của ứng viên. Ý kiến này cũng được xem xét trong quá trình xem xét kết nạp.

Nghị quyết và quyết định phát thẻ Đảng viên: Sau khi ứng viên đã được xem xét và chấp nhận, họ sẽ nhận được một quyết định phát thẻ Đảng viên dự bị và một quyết định của chi bộ và Đảng ủy cơ sở. Điều này chứng minh sự chấp thuận và cam kết của Đảng đối với ứng viên.

hồ sơ đảng viên dự bị

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị: Ứng viên phải viết một bản tự kiểm điểm về ưu điểm, nhược điểm, tư tưởng, nhận thức và cam kết của họ trong quá trình dự bị. Điều này giúp họ tự đánh giá và đề ra kế hoạch cho sự phát triển cá nhân và Đảng viên trong tương

3. Hồ sơ đảng viên chính thức

Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng: Để trở thành Đảng viên chính thức, Đảng viên dự bị phải hoàn thành một khoá học lớp bồi dưỡng về tư tưởng, đạo đức và lý luận chính trị Đảng. Giấy chứng nhận này chứng minh rằng họ đã hoàn thành khóa học và đã được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

Bản tự kiểm điểm của Đảng viên chính thức: Đảng viên chính thức phải viết một bản tự kiểm điểm về hoạt động của họ trong giai đoạn dự bị và sau khi trở thành Đảng viên chính thức. Bản tự kiểm điểm này bao gồm việc đánh giá ưu điểm, nhược điểm, cam kết và kế hoạch phát triển trong tương lai.Bản nhận xét của Đảng viên dự bị được cấp ủy phân công giúp đỡ: Trong thời gian dự bị, Đảng viên dự bị được một Đảng viên chính thức giúp đỡ và hướng dẫn. Bản nhận xét này chứa ý kiến và đánh giá của người Đảng viên chính thức về hoạt động của Đảng viên dự bị.

Bản nhận xét của chi ủy nơi cư trú và đoàn thể chính trị, xã hội: Đảng viên chính thức cần được đánh giá bởi cơ quan chi ủy của nơi họ cư trú và cơ quan đoàn thể chính trị, xã hội nơi họ làm việc. Bản nhận xét này thể hiện ý kiến của cơ quan quản lý và đoàn thể về hoạt động của Đảng viên.

Nghị quyết và quyết định công nhận Đảng viên chính thức: Sau khi hoàn thành giai đoạn dự bị, Đảng viên dự bị sẽ được xem xét và quyết định công nhận là Đảng viên chính thức. Quyết định này chứng minh rằng họ đã đủ điều kiện và được chấp nhận.

Xem thêm:  Yêu cầu tuyên bố mất tích. Hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định mới nhất

>>> Xem thêm: Công chứng thứ 7 chủ nhật ở đâu? Khi công chứng vào cuối tuần có tính thêm phí không?

4. một số các hồ sơ đảng viên khác

Hồ sơ bổ sung hằng năm: Đảng viên cần nộp phiếu bổ sung hồ sơ Đảng viên khi có sự thay đổi về trình độ, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình.

Khi chuyển sinh hoạt Đảng: Trong trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải nộp các giấy tờ tương ứng tùy theo trường hợp.

Khi bị mất và phải khôi phục lại hồ sơ: Đảng viên cần nộp các giấy tờ để khôi phục lại hồ sơ bao gồm lý lịch Đảng viên, phiếu Đảng viên, quyết định kết nạp Đảng viên (bản sao), quyết định công nhận Đảng viên chính thức và các tài liệu, giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

Để xin sao lại hồ sơ Đảng viên, Đảng viên cần có giấy tờ như giấy giới thiệu có xác nhận của cơ quan quản lý hồ sơ, và sau đó, quy trình sao lại phải tuân thủ nghiêm ngặt mà không được phép tẩy xóa, sửa chữa, hoặc thêm bớt tài liệu vào hồ sơ. Hồ sơ Đảng viên được coi là một tài liệu mật của Đảng và không được sửa đổi trái với quy định pháp lý hoặc quyết định của cấp ủy có thẩm quyền.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

>>> Phí công chứng ủy quyền có cao không? Công chứng hết bao nhiêu?

>>> Công ty dịch thuật ở đâu trên Hà Nội? Có phải trả nhiều tiền hơn công chứng không?

>>> Văn phòng nào có dịch vụ Kiểm tra sổ đỏ nhanh? Kiểm tra ở đâu thì uy tín?

>>> Công chứng hợp đồng thuê nhà ở đâu trên Hà Nội? Phí trả bằng hình thức chuyển khoán được không?

>>> Dịch thuật lấy ngay

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *