Từ ngày 01/01/2024, những quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, Luật Đấu thầu 2023 và Luật Thi đua, khen thưởng 2022 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Bài viết này tổng hợp các điểm quan trọng nhất để độc giả có cái nhìn tổng quan về những Luật này.

>>> Xem thêm tại: Văn phòng công chứng quận Ba Đình – địa chỉ công chứng uy tín số 1 Hà Nội.

1. Từ ngày 01/01/2024, Luật Khám, chữa bệnh 2023 sẽ có hiệu lực

Với 12 chương, 121 Điều (tăng 03 chương và 30 điều so với Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009), Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh; tiếp tục chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế.

1. Từ ngày 01/01/2024, Luật Khám, chữa bệnh 2023 sẽ có hiệu lực

Sau đây là một số điểm mới cơ bản, đáng chú ý của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024:

Đối với người bệnh:

– Luật mới sửa đổi, bổ sung đối tượng được ưu tiên khám, chữa bệnh: Người từ đủ 75 tuổi (trước đây phải từ đủ 80 tuổi) và người khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được ưu tiên khám, chữa bệnh.

– Bổ sung quy định ưu tiên Ngân sách Nhà nước khám, chữa bệnh cho: Người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đang sống ở biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Người bị các bệnh: Tâm thần, phong, truyền nhiễm nhóm A, nhóm B.

Đối với người hành nghề y:

– Mở rộng đối tượng hành nghề bằng việc thay đổi từ cấp giấy phép hành nghề theo văn bằng chuyên môn sang quy định cấp giấy phép hành nghề theo chức danh chuyên môn.

– Nâng cao kỹ năng của người hành nghề: Thay đổi phương thức cấp giấy phép hành nghề từ việc cấp giấy phép hành nghề thông qua xét hồ sơ sang quy định phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề trước khi cấp giấy phép hành nghề.

Về chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh:

– Quy định mới bắt buộc cơ sở phải tự đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành hàng năm.

– Kết quả tự đánh giá phải cập nhật lên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để làm căn cứ cho việc kiểm tra, đánh giá cũng như công khai thông tin về mức độ chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

– Thay đổi từ 04 tuyến chuyên môn thành 03 cấp chuyên môn.

– Cho phép phòng khám đa khoa tư nhân tại các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tổ chức giường lưu để theo dõi và điều trị người bệnh nhưng tối đa không quá 72 giờ.

2. Luật Đấu thầu 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

2. Luật Đấu thầu 2023 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Đấu thầu là một lĩnh vực quan trọng đối với nhiều nhà đầu tư. Luật Đấu thầu năm 2023 bao gồm 10 Chương và 96 Điều, với những điểm mới đáng chú ý như sau:

Sửa đổi tiêu chí xác định tư cách nhà thầu, nhà đầu tư

Bổ sung các tiêu chí về tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư như sau:

 • Không bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác;
 • Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quy định chi tiết tiêu chí bị cấm tham dự thầu: Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ phải không trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền.

Xem thêm:  Người giám hộ không biết chữ có được không?

>>> Xem thêm tại: Công chứng ngoài giờ hành chính, ngoài trụ sở và những lợi ích thiết thực đối với người dân.

Quy định cụ thể tiêu chí xác định tư cách nhà thầu là hộ kinh doanh:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Không trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
 • Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo Điều 6 Luật này;
 • Không bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền;
 • Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn.

– Bổ sung quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và tài chính với quản lý dự án, giám sát; nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế.

Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và tài chính với các nhà thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát; nhà thầu tư vấn lập, thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế;

– Chủ đầu tư phải cập nhật kết quả thực hiện hợp đồng trên e-GP.

3. Luật Thi đua, khen thưởng 2022

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 được cấu thành từ 08 chương và 96 điều, mang đến nhiều điều mới về thi đua, khen thưởng cho cá nhân, tổ chức trong nước và cả nước người nước ngoài.

3. Luật Thi đua, khen thưởng 2022

Một số điều mới đáng chú ý tại Luật Thi đua, khen thưởng từ ngày 01/01/2024:

Bổ sung nguyên tắc khen thưởng:

 • Thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó.
 • Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp liên quan đến lao động, sản xuất, kinh doanh.
 • Khen thưởng cá nhân, tập thể công tác ở các khu vực đặc biệt khó khăn như biên giới, trên biển, hải đảo.

>>> Xem thêm tại: Dịch vụ sang tên sổ đỏ trọn gói – nhanh gọn, tiện lợi hơn bao giờ hết. Bạn đã biết chưa?

Bỏ hình thức khen thưởng “Huy hiệu” cho cá nhân đóng góp vào phát triển của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Hình thức khen thưởng tại Luật Thi đua, khen thưởng 2022 bao gồm:

 • Thay đổi nguyên tắc xét thi đua, khen thưởng:
  • Căn cứ xét thi đua không còn dựa trên việc đăng ký tham gia thi đua, mà chỉ dựa trên: Phong trào thi đua, Thành tích thi đua, Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua.
  Căn cứ xét khen thưởng cũng có sự thay đổi, Luật quy định dựa vào:
  • Thành tích đạt được (thay vì phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích).
  • Tiêu chuẩn khen thưởng.
  • Điều kiện và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích (thay vì trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích).
 • Thay đổi về đối tượng được tặng Huân chương lao động:
  • Đối tượng được tặng huân chương lao động bao gồm: Cá nhân, Công nhân, Nông dân, Doanh nhân, Trí thức, Nhà khoa học, Tập thể, Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế khác, Cá nhân, Tập thể người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Cá nhân, Tập thể người nước ngoài.
 • Bổ sung đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” là người sáng tạo tác phẩm văn hóa nghệ thuật không thuộc đối tượng do Chính phủ quy định.
 • Bổ sung hình thức khen thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”:
  • Đối với Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ, trung thành với cách mạng, có thời gian tại ngũ từ 02 năm trở lên.
  • Thanh niên xung phong hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc được truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.
 • Bổ sung nhiều hình thức khen thưởng cho người nước ngoài:
  • Ngoài các hình thức như “Huân chương Hữu nghị”, Huy chương hữu nghị, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, người nước ngoài sẽ được xét tặng khen thưởng cả với các hình thức:
  • Huân chương Hồ Chí Minh
  • Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba
  • Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Huân chương.
 • Huy chương.
 • Danh hiệu vinh dự nhà nước.
 • “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”.
 • Kỷ niệm chương.
 • Bằng khen.
 • Giấy khen.
Xem thêm:  Điều kiện bàn giao nhà chung cư 2023 người mua cần nắm rõ

Trên đây là tổng hợp nhận định về Từ ngày 01/01/2024, các luật nào sẽ có hiệu lực?. Ngoài ra, nếu như bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến nội dung trên hoặc cần tư vấn các vấn đề pháp lý khác về công chứng và sổ đỏ, xin vui lòng liên hệ theo thông tin:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Miễn phí dịch vụ công chứng tại nhà

1. Công chứng viên kiêm Trưởng Văn phòng Nguyễn Thị Huệ: Cử nhân luật, cán bộ cấp cao, đã có 31 năm làm công tác pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công chứng, hộ tịch, quốc tịch. Trong đó có 7 năm trực tiếp làm công chứng và lãnh đạo Phòng Công chứng.

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Thủy: Thẩm Phán ngành Tòa án Hà Nội với kinh nghiệm công tác pháp luật 30 năm trong ngành Tòa án, trong đó 20 năm ở cương vị Thẩm Phán.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ cán bộ nghiệp vụ năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao và tận tụy trong công việc.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN HUỆ

Địa chỉ: 165 Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Hotline : 0966.22.7979 – 0935.669.669

Email: ccnguyenhue165@gmail.com

XEM THÊM CÁC TỪ KHÓA:

>>> Việt kiều và những chính sách đối với Việt kiều theo luật định

>>> Dịch thuật lấy ngay, đảm bảo chất lượng hoàn hảo và chính xác nhất cho người dân.

>>> Phí công chứng văn bản chấm dứt hợp đồng ủy quyền theo thông tư liên tịch 257/2016/TT-BTC.

>>> Tại Việt Nam, di chúc miệng có được pháp luật dân sự hiện hành công nhận không?

>>> Phí công chứng hợp đồng cho thuê nhà có là cố định với mọi trường hợp tùy hay theo giá trị hợp đồng, giá trị tài sản?

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *